Logo
Aalborg Baner Vejen: Kønsneutrale Toiletter Sætter Standard for Inklusion i Nordjylland

Aalborg Baner Vejen: Kønsneutrale Toiletter Sætter Standard for Inklusion i Nordjylland

I et banebrydende skridt for inklusion har Aalborg Kommune godkendt etableringen af kønsneutrale toiletter på kommunens arbejdspladser. Dette initiativ, støttet af Mangfoldighedsudvalget med Tobias Bøgeskov Eriksen i spidsen, sikrer, at alle nye og omfattende renoverede kommunale bygninger vil inkludere kønsneutrale toiletter. Denne ændring forventes at være udgiftsneutral som en del af fremtidige udbud.

Tobias Bøgeskov Eriksen udtaler: Aalborg Kommune er i gang med en rivende udvikling ift. mangfoldighedsdagsorden, og derfor glæder det mig at vi nu indfører kønsneutrale toiletter på Aalborg Kommunes arbejdspladser, fordi der skal være plads til alle. 
Tiltaget står ikke alene – for som formand af Mangfoldighedsudvalget arbejder vi fortsat på flere tiltag, der skal skabe en rummelig og mangfoldig kommune med plads til alle borgere ❤️

Desuden vil eksisterende administrationsbygninger, især dem med offentlig adgang, gradvist skifte fra kønsopdelte til kønsneutrale toiletter, hvor det er muligt. Omkostningerne hertil vil blive håndteret af den enkelte forvaltning, hvilket understreger kommunens forpligtelse til at fremme et mere åbent og inkluderende miljø.

Mangfoldighedsudvalgets anbefaling om kønsneutral skiltning vil også blive implementeret, hvilket yderligere bekræfter Aalborg Kommunes engagement i at støtte mangfoldighed og inklusion.

Dette tiltag markerer et vigtigt skridt i retning af at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø og offentlige rum i Aalborg, hvilket spejler byens overordnede mål om at være en by, hvor alle føler sig velkomne og værdsatte.

I Aalborg Pride er vi utrolig glade ved Aalborg Kommunes beslutning om at indføre kønsneutrale toiletter på kommunens arbejdspladser. Denne progressive forandring ses som et vigtigt skridt mod større inklusion og accept i samfundet. Vi i bestyrelsen håber, at dette initiativ vil inspirere resten af Nordjylland til at følge efter og vedtage lignende tiltag, der fremmer mangfoldighed og inklusion i hele regionen.

Tobias bøgeskov Eriksen medlem af Socialdemokaiet

Del her: